Xô 8L Quai Nhựa

  • Kích Thước : 152 x 202 x 232
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP