Xô 6L Quai Nhựa

  • Kích Thước : 141 x 185 x 213
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP