Xô 4L Quai Sắt

  • Kích Thước : 210 x 175
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP