Xô 20L Quai Sắt

  • Kích Thước : 335 x 320
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP