Xô 20L Quai Nhựa

  • Kích Thước : 250 x 300 x 330
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP