Xô 18L Quai Sắt

  • Kích Thước : 320 x 300
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP