Xô 18L Quai Nhựa

  • Kích Thước : 235 x 290 x 315
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP