Xô 16L Quai Nhựa

  • Kích Thước : 230 x 280 x 310
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP