Xô 14L Quai Sắt

  • Kích Thước : 300 x 285
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP