Xô 14L Quai Nhựa

  • Kích Thước : 220 x 270 x 295
  • Màu Sắc :Đỏ,Lá,Dương,Vàng
  • Chất Liệu : Nhựa PP