Xô 12L Quai Sắt

  • Kích Thước : 285 x 265
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP