Xô 12L Quai Nhựa

  • Kích Thước : 182 x 245 x 275
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP