Xô 10L Quai Sắt

  • Kích Thước : 265 x 245
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP