Xô 10L Quai Nhựa

  • Kích Thước : 170 x 225 x 255
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP