Thùng B

  • Kích Thước : 5T , 10T , 18T , 20T
  • Màu Sắc :Trắng , Vàng
  • Chất Liệu : Nhựa PP