Thùng 80

  • Kích Thước :550 x 550
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP