Thùng 60

  • Kích Thước : 485 x 500
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP