Thùng 45

  • Kích Thước : 435 x 440
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP