Thùng 35

  • Kích Thước : 390 x 395
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP