Thau Quai

  • Kích Thước :3T8 , 4T2
  • Màu Sắc : Trắng, Đỏ , Dương , Lá
  • Chất Liệu : Nhựa PP