Thau Quai Trong

  • Kích Thước : 2T6 , 2T9 , 3T2 , 3T5 , 3T9 , 4T4
  • Màu Sắc : Trắng, Đỏ , Dương , Lá ,Vàng
  • Chất Liệu : Nhựa PP