Thau 70

  • Kích Thước : 700 x 255
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP