Thau 65

  • Kích Thước : 650 x 235
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP