Thau 62 Bầu

  •   Kích Thước : 620 x 215
  •   Màu Sắc : Đỏ , Dương , Lá
  •   Chất Liệu : Nhựa PP