Thau 56 Bầu

  • Kích Thước : 560 x 175
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP