Thau 55

  • Kích Thước : 550 x 210
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP