Thau 55 Bầu

  • Kích Thước : 550 x 170
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP