Thau 52 Bầu

  • Kích Thước : 520 x 160
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP