Thau 50

  • Kích Thước : 500 x 160
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP