Thau 50 Bầu

  • Kích Thước : 500 x 155
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP