Thau 46 Bầu

  • Kích Thước : 460 x 140
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP