Thau 30 Bầu

  • Kích Thước :300 x 90
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP