Thau 28 Bầu

  • Kích Thước : 280 x 90
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP