Thau 26 Bầu

  • Kích Thước : 260 x 85
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP