Thau 20 Bầu

  • Kích Thước : 200 x 65
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP