Sóng Hải Sản

  • Kích Thước : 145 x 350 x 525
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương, Vàng
  • Chất Liệu : Nhựa PP