Rổ Sâu 38

  • Kích Thước : 380 x 140
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP