Rổ Sâu 34

  • Kích Thước : 340 x 130
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP