Rổ Quai 20

  • Kích Thước : 200 x 80
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP