Rổ Quai 18

  • Kích Thước : 180 x 75
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP