Rổ Cạn 72

  • Kích Thước : 720 x 160
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP