Rổ Cạn 67

  • Kích Thước : 670 x 160
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP