Rổ Cạn 55 M

  • Kích Thước : 550 x 110
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP