Rổ Cạn 46

  • Kích Thước : 460 x 100
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP