Rổ Cạn 31

  • Kích Thước : 310 x 75
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP