Rổ Cạn 28

  • Kích Thước : 280 x 70
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP