Rổ 442

  • Kích Thước :440 x 130
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP