Rổ 402

  • Kích Thước : 400 x 120
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP