Rổ 362

  • Kích Thước : 360 x 105
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP