Rổ 322

  • Kích Thước : 320 x 90
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP